Markmið félagsins

 • Félagið beiti sér fyrir auknum tækifærum Íslendinga til að hlýða á tónlist Richards Wagner, með:
  1. Tónleikahaldi, jafnt innlendra sem erlendra aðila, á eigin vegum eða í samstarfi við aðra.
  2. Myndbandasýningum.
  3. Samstarfi við hljóðvarp, sjónvarp og aðrar hlutaðeigandi stofnanir og aðila um flutning verka tónskáldsins.
  4. Hópferðum erlendis til að sækja sýningar á óperum Wagners.
 • Félagið beiti sér fyrir auknum skilningi á verkum Wagners, með:
  1. Fyrirlestrum
  2. Umræðukvöldum.
  3. Málþingum.
  4. Almennum tónlistarkynningum.
  5. Kynningu á verkum Wagners meðal tónlistarfólks.
 1. Félagið stuðli að rannsóknum á tengslum íslenskra bókmennta og verka Richards Wagners:
  1. Félagið eigi frumkvæði að rannsóknum á þessu sviði.
  2. Félagið reyni að afla fjár til rannsókna í þessum efnum.
  3. Félagið reyni að stuðla að útgáfu á niðurstöðum slíkra rannsókna.
 • Félagið miðli upplýsingum til félagsmanna um það helsta sem er að gerast í heiminum í þeim efnum er varða Richard Wagner, með:
  1. Dreifingu á fréttum til félagsmanna um sýningar, málþing og aðra viðburði innan lands og utan.
  2. Gerð og dreifingu
   1. lista um athyglisverð rit um þessi efni og
   2. lista yfir myndbandsupptökur sem til eru.
  3. Aðgerðum til að stuðla að því að söfn og aðrar stofnanir afli sér ritverka, hljóð- og myndritana.
 • Félagið styðji eftir megni við bakið á ungum listamönnum sem líklegir eru til afreka við túlkun á verkum Wagners. Þetta má gera með:
  1.  
  2. Aðstoð við tónleikahald og kynningu.
 • Félagið taki upp samstarf við Wagnerfélög erlendis, sem hafi svipuð markmið og starfsgrundvöll.